به پایان آمد این دفتر …

الان دارم میرم یه ۲۰۰برگ بگیرم تو اون ادامه بدم کارامو

[ 2015/7/14 ] [ 3:19 AM ] [ Ali ]

[ ]

هر چه از دست میرود . بگذار برود...
آنچه که به التماس آلوده باشد نمی خواهم هرچه باشد
حتی زندگی....!!!!!..

[ 2015/7/14 ] [ 3:9 AM ] [ Ali ]

[ ]

میــــشه تنهــــــایی بـــازی کرد؛
میـــشه تنهــــــــایی سفـــر کرد؛
حتی میشه تنهــــایی خنـــــدید؛
ولی خیلــــــــــی سخــــته که تنهــــــایی، تنهــــــــــــایی رو تحمـــــــل کـــرد!

[ 2015/7/14 ] [ 3:7 AM ] [ Ali ]

[ ]

هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود..
هرچه بیشتر دوست بداریم.. بیشتر غصه میخوریم.. بیشتر فراق خواهیم کشید.. و تنهایی هایمان بیشتر خواهند شد.. شادی ها لحظه ای و گذرا هستند.. شاید خاطرات بعضی ازآنها تا ابد در یاد بماند..
اما رنجها داستانشان فرق میکند.. تا عمق وجود آدم رخنه میکنند.. و ما هرروز با آنها زندگی میکنیم..
انگار که این خاصیت انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بودن است

[ 2015/7/14 ] [ 3:3 AM ] [ Ali ]

[ ]

بر تنهایی من قدم نزن

نفست میگیرد

اتاقم پر از آرزوهایی است که دودشان کردم . . .

[ 2015/7/14 ] [ 2:47 AM ] [ Ali ]

[ ]

❤ براے زندگے نہ سقف مے خواهم نہ زمین...

❤نقشه ے جغرافیایے دستانت

❤برایم ڪافیست...

[ 2015/7/14 ] [ 2:34 AM ] [ Ali ]

[ ]

تنهايت نميگذارم،،،،،، !

حتأ اگر تقديرم باتو نباشد

اما من باتو ام....

[ 2015/7/14 ] [ 2:32 AM ] [ Ali ]

[ ]

عــشـــق ♡❤اگر عشــق باشد !

هم خنده هایت را دوست دارد ، هم گریه هایتـــ را ...

هم لحظه های شادابی ات را می پسندد ،

هم روزهای بی حوصلگی اتـــ را ...

هم دقایق پر از ازدحامت را همراهی میکند ،

هم دقایق تنهایی اتـــ را ...

عــشـــق♡❤ اگر عشــق باشد۰۰۰

[ 2015/7/14 ] [ 2:30 AM ] [ Ali ]

[ ]

چه کرده ای تــــــــــــو با این دلمـــــــــــــ

که تا دنیا دنیاستــــــــــــــ

هیچ کس برای من تــــــــــــــــو نمی شود؟؟؟

[ 2015/7/14 ] [ 2:29 AM ] [ Ali ]

[ ]

یکی بهم گفت خیلی داغونی نه؟؟؟

 

گفتم چطور؟؟

 

گفت آخه قشنگ میخندی...

[ 2015/7/14 ] [ 2:27 AM ] [ Ali ]

[ ]